Elsäkerhet

När vi har utfört en elbesiktning får du ett protokoll som visar eventuella fel på din elanläggning och en dekal att sätta på elcentralen när de upptäckta felen åtgärdats. Tänk på att protokollet vi utfärdar är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Ett EIO-ELTEST kan endast utföras av medlemmar i Installatörsföretagen.

EIO-ELTEST – Elbesiktning

Det luriga med en elinstallation är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat.
Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta Elteknik i Tjust göra ett EIO-ELTEST

Elinstallatör

På plats ger vi er tips om hur du får säkrare el. Vill du vara på säkra sidan låter du elinstallatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare.
En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Försäljning av bostad

Det ligger både i säljarens och köparens intresse att informera eller bli informerad om eventuella fel i en elanläggning. Genom att säljaren påtalar brister i fastighetens elinstallation i frågelistan som bifogas köpeavtalet ger detta signaler till att köparen bör undersöka elinstallationen

Var rädd om nära och kära – elinstallationer är en färskvara!

För snabb och personlig service
Ring 0490-236 80

Har din elanläggning passerat bäst-före-datum?

Elbesiktning

Ett så kallat EIO-ELTEST utför vi en kontroll av din elanläggning. Tänk också på att en ny elinstallation som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom. Se därför till att alltid anlita en behörig elinstallatör som finns registrerad hos Elsäkerhetsverket

Elanläggning

Vi vet med erfarenhet att en elanläggning i villan, sommarstugan, föreningen eller företagets lokaler åldras. Idag använder vi våra elanläggningar på ett helt annat sätt än förr. Ju fler år som går, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden.