Laddningsmöjligheter för elbilar.

Elbilar är tysta, billiga i drift, bra för miljön och ska vara enkla att äga och köra en elbil. Det ska även vara säkert att ladda din elbil vilket elsäkerhetsverket rekommenderar att använda en laddstation. Vi säljer och monterar smidiga laddningsmöljligheter för hemmiljö och företag med laddstationer från Garo. Kombinera med de solpaneler vi säljer och monterar för att minimera din påverkan på växthusklimatet vilket både hjälper din ekonomi och nästa generation att uppleva vår vackra natur. 

Du som privatperson kan få bidrag upp till 10 000 kr när du installerar laddstation för elfordon. 

Hur långt kan man köra på en laddning?

Räckvidden beror på batteriets storlek och hur mycket av resterande elförbrukarna som t ex. bilens luftkonditionering och värmesystem används. Utvecklingen av batterier till elbilar går snabbt och dagens täcker behovet av dagliga transporter för de flesta.

Finns det några risker med att ladda en elbil?

Att ladda en elbil kräver höga strömstyrkor över längre tid och därför är det viktigt att elsystemet är korrekt dimensionerat. En laddstation är utformad för att ge en högre strömstyrka och därmed ökar säkerheten samt att laddtiden minskar upp till tio gånger för din elbil.

Problemet med vanligt vägguttag är att varken uttaget eller ledningarna normalt sätt är utformade för ström på full styrka under en längre tid. Risken är att ledningar och uttag kan bli varma och därmed utgöra en brandfara. Därför rekommenderas det inte att man laddar en strömstyrka på mer än 10A på ett vanligt jordat eluttag.

Skaffa din laddstation idag!
Ring 0490-236 80

För snabb och personlig service
Ring 0490-236 80

GARO utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden.

GAROs standard laddbox för laddning i egna bostaden är förberedda för dynamisk lastbalansering.

Standard laddbox

Smart laddbox

Laddbox för flerfamiljsbostäder och arbetsplatser

GAROs laddboxar är förberedda för dynamisk lastbalansering, dvs ser till att reducera laddström till fordonet då bostaden belastas, vilket minimerar risken att huvudsäkring  löser ut.

Den smarta laddboxen ställer du in via WIFI från mobil, surfplatta eller dator eller kopplas upp till ditt lokala nätverk.